--force push

Automated Testing #2

--force push

Продължение на предния епизод, в който дискутираме неща около тестването.

Next Episodes

--force push

Automated Testing @ --force push

📆 2017-06-27 09:51 / 01:05:17


--force push

Refactoring @ --force push

📆 2017-06-19 13:15 / 01:01:34


--force push

Safe Deploys in Rails @ --force push

📆 2017-06-05 08:00 / 00:27:56


--force push

Rails Service Layer @ --force push

📆 2017-05-29 08:00 / 00:42:26