Говори ѝнтернет

55. Организиране на състезания

Говори ѝнтернет

Където има един неочакван гост, който говори как се организират състезания.

Благодарности на:

Интернет новина на седмицата

Владо:

Еленко:

Какво си купих/опитах и е ок

 

Next Episodes